Średnia krajowa

Od kilku już lat wartość średniej pensji krajowej od lat wywołuje spore emocje i zarazem kontrowersje. Główny Urząd Statystyczny udostępnił najnowsze dane dotyczące tzw. średniej krajowej. Średnia krajowa to nic innego jak wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie brutto rośnie z roku na rok. Jest to zjawisko, któremu towarzyszy wzrost inflacji. Obecnie średnia krajowa w Polsce w maju wynosi 5057,82 zł brutto zaś netto na rękę jest ok. 3590 zł.

Według danych GUS w Polsce najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle oraz handlu. Badania pokazują, że w usługach w Polsce zarabia się średnio niecałe 3,5 tys. złotych brutto, a więc o 2 tys. złotych mniej niż według danych GUS.

W takim razie średnia krajową otrzymają tylko osoby, które mają wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie. To właśnie te osoby mogą otrzymać wspomniane 5 tys. złotych brutto.

Średnia krajowa netto

Raz na rok Główny Urząd Statystyczny publikuje dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Średnia płaca w średnich i dużych firmach przekracza 5057,82 zł brutto — wynika z najnowszych danych GUS. Na rękę pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wychodzi przy takiej stawce około 3590 zł netto. Wynagrodzenie netto — to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Kwotę brutto należy pomniejszyć tzn. około 690 zł zjadają składki na ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 390 zł idzie z kwoty brutto na NFZ i 380 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

Jak liczona jest średnia krajowa?

Płaca minimalna to najniższa pensja gwarantowana przez Kodeks Pracy oraz ustalana co rok przez rząd. Natomiast średnia krajowa to wynagrodzenie wyliczane i ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. Obydwie te kwoty różnią się między sobą nie tylko wysokością, ale również sposobem obliczania.

Średnia krajowa, czyli przeciętne wynagrodzenie, jest to średnia płaca obliczana dla danego kraju, sektora gospodarki oraz przedsiębiorstwa. Pod uwagę brana jest liczba pracowników w danym sektorze oraz konkretny okres pracy. Główny Urząd Statystyczny przygotowuje zestawienie przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc kalendarzowy. Sposobów na jego wyliczenie jest jednak kilka, przez co temat ten budzi wiele kontrowersji ze względu na niemiarodajne wyniki.

Średnia krajowa w Polsce jest regularnie wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny. Podawana jest w ujęciu brutto, co oznacza, że wliczony w to jest podatek dochodowy PIT oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe. Comiesięczne wyliczenia GUS-u nie dotyczą jednak całego rynku, a firm, w których zatrudnionych jest min. 10 osób. W obliczaniu średniej krajowej wyłącza się osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim. Na średnie wynagrodzenie ma wpływ również płeć, wiek oraz wykształcenie.