Fundusz powierniczy

Korzystanie z usług banku jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem całkowicie naturalnym i nie dziwi absolutnie nikogo. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju kredyty i pożyczki. Takie dodatkowy zastrzyk gotówki to dla klienta jedyny sposób na to, aby zrealizować swoje marzenia i potrzeby a dla banku zaś stanowią podstawowy dochód.

Wielu rodziców chce zapewnić dziecku start w dorosłe życie, dlatego dzięki pieniądzom odkładanym regularnie, mogą podarować dorosłemu dziecku pokaźną kwotę. Taka, która pomoże mu bez wątpienia w realizacji jego planów u progu samodzielności.

Obecnie oszczędzać można na wiele sposobów. Wszystko jest uzależnione tylko od posiadanej kwoty pieniędzy oraz ryzyka, jakie jesteśmy w stanie ponieść podczas lokowania swoich środków.

Co to jest fundusz powierniczy?

Każdy z nas chce pomnażać posiadany kapitał. Szukamy sposobów, jak możemy tego dokonać. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które okażą się nam pomocne. Pomnażanie posiadanego kapitału umożliwia między innymi fundusz powierniczy.

Fundusz powierniczy/ fundusz inwestycyjny to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe, instytucja zbiorowego inwestora. Taki fundusz powstaje przez połączenie środków pojedynczych inwestorów, które inwestuje się dla wspólnego dobra.

Środki te są inwestowane we wspólnym interesie i na wspólny rachunek uczestników funduszu powierniczego w papiery wartościowe. Pieniądze, które inwestorzy indywidualni powierzają funduszowi powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa. Wyrażające proporcjonalny udział w zgromadzonym majątku funduszu powierniczego.

Fundusz zarządzany jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy poprzez budowę zróżnicowanego portfela papierów wartościowych starają się zminimalizować spadek wartości. Najczęściej ich udziałów przy spadku kursów papierów wartościowych oraz gwarantują wzrost wartości udziałów przy wzroście kursów na giełdzie. Inwestor może określać, w jaki sposób jego pieniądze mają być inwestowane. Dlatego fundusze powiernicze dzielą się z reguły na fundusze akcji, w których pieniądze inwestowane są w akcje, oraz fundusz obligacji (inwestycje w obligacje).

Fundusz powierniczy to przyszłość dla dziecka

Każdy rodzic chciałby wszystkiego, co najlepsze dla swoich dzieci. Wielu rodziców z decyduje się odkładać konkretną kwotę pieniężną na konto bankowe. Uzbierana przez nich kwota pozwoli naszej pociesze na podjęcie wymarzonych studiów, utrzymanie się w mieście, w którym chce się uczyć, albo będą to pieniądze przeznaczone na zakup samochodu lub wkład własny do kredytu na mieszkanie.

Dziś banki oferują wiele bezpiecznych planów systematycznego oszczędzania, które można traktować jak fundusze powiernicze dla dzieci i odkładać w ich ramach pieniądze na przyszłe wydatki. Większość takich produktów w polskich bankach obliguje oszczędzających do przeznaczenia określonej części deponowanych środków w fundusze inwestycyjne.

Oszczędzać na przyszłość dziecka można na lokatach terminowych, w ramach kont oszczędnościowych albo w programach inwestycyjnych. Jeśli zaczynamy oszczędzać na przyszłość dla dziecka już po jego urodzeniu, możemy pozwolić sobie na przyjęcie długiego horyzontu inwestycyjnego i przeznaczać większą kwotę oszczędności na inwestycje obarczone ryzykiem, a mniejszą na lokaty czy obligacje skarbowe, z gwarancją zwrotu kapitału. Taką gwarancję daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny na lokatach i kontach oszczędnościowych, gwarantem zwrotu kapitału przy obligacjach skarbowych jest Skarb Państwa, będący ich emitentem. Pieniądze można także powierzyć towarzystwu funduszy inwestycyjnych o określonym profilu działalności.