Firma pożyczkowa to nie parabank – poznaj podstawowe różnice

Jednym z najważniejszych punktów debaty społecznej w minionych latach była afera Amber Gold.

Wskutek działalności tzw. parabanku, poszkodowanych zostało ponad 11 tys. osób, a łączna kwota

powstałej wierzytelności została oszacowana na ponad pół miliarda złotych. Działalność Amber Gold i

analizy Komisji Nadzoru Finansowego odbiły się szerokim echem, a pojęcie parabanku weszło na stałe

do codziennego języka polskiego. Zaczęło stanowić synonim nie tylko nieuczciwej instytucji

finansowej – określeniem tym nazywano zbiorczo prawie każdą firmę pożyczkową, która nie

tytułowała się bankiem. Oczywiście, rozróżnienie to jest nieco bardziej skomplikowane złożone. Co

należy wiedzieć o instytucjach pożyczkowych i parabankach?

Bank, parabank, instytucje pozabankowe – poznaj podstawowe definicje

Wszystkie trzy powyższe rodzaje podmiotów łączy jeden wspólny mianownik. Świadczą one usługi

finansowe względem zgłaszających się do nich klientów poprzez różne działania na zasobach

finansowych (takie jak pożyczki, kredyty czy lokaty).

Banki państwowe, komercyjne oraz spółdzielcze muszą przestrzegać m.in. Prawa bankowego oraz

Ustawy o listach zastawnych i kredytach hipotecznych. Posiadają wyłączne prawo do m.in.

prowadzenia rachunków bankowych, udzielania kredytów i emitowania bankowych papierów

wartościowych.

Instytucjami pozabankowymi są nie tylko firmy, w których ofercie znajduje się szybka pożyczka

online. Definicję tę spełniają również zakłady ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz domy

maklerskie – podobnie jak banki, operują one na przekazanych przez klientów pieniądzach, nie

świadcząc jednak wielu usług, pozostających specjalnością banków.

Określenie „parabank” stosuje się względem instytucji finansowych niebędących bankami, których

oferta pokrywa się z działalnością bankową – zwłaszcza w zakresie usług depozytowych. Brak

szybka pożyczka onlineosobowości prawnej, właściwej bankowi sprawia, że znajdują się one poza nadzorem finansowych i

prawem bankowym. Warto pamiętać, że utworzone i zasilone przez klientów depozyty nie posiadają

gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Dlaczego nie warto obawiać się instytucji pozabankowych?

Fundamentalną różnicą pomiędzy parabankiem, a instytucją pozabankową, jest główny profil

działalności. O ile firmy pożyczkowe specjalizują się w szerokim spektrum ofert, takie jak chwilówka

lub szybka pożyczka online, działalność parabanków częściej skupia się na działalności depozytowej.

Warto również pamiętać, że działalność firm pożyczkowych musi być zgodna z zapisami Ustawy o

kredycie konsumenckim i Kodeksie cywilnym. Aby legalnie prowadzić tego typu działalność należy

posiadać co najmniej 200 tys. zł kapitału, być zarejestrowanym w formie spółki z o.o. oraz zdobyć

wpis w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Interesuje Cię szybka pożyczka online? Nie chcesz ryzykować umowy z nierzetelną firmą, operującą

na pograniczu obowiązujących przepisów? Postaw na rzetelnego pożyczkodawcę, takiego jak TAKTO

Finanse – zarejestrowanego w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, którego szybka pożyczka

online pomogła już tysiącom Polaków.