Długi rodziców

Zastanawiasz się nad tym, co się dzieje w przypadku długów rodziców? Tak się składa, że długi rodziców to temat tego tekstu.
Odnośnie do szczegółów, zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak przedstawia się sytuacja (a świadomość zawsze jest ważna). Co by nie mówić, brak wiedzy to proszenie się problemy.

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

Niewykluczone, że zadajesz sobie pytanie, czy dzieci ponoszą odpowiedzialność? Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo ważne pytanie, nad którym należy się zastanowić.
Fakty są takie, że dzieci nie muszą spłacać długów rodziców (nie ma żadnych podstaw prawnych). Ktoś może zapytać, z czego to wynika?

Na pewno trzeba odnieść się do wspólnoty majątkowej. Wspólnota majątkowa to temat, który jest znany dość dobrze (a w każdym razie można zaryzykować takie stwierdzenie).
Jeśli nie wiesz, co rozumie się przez wspólnotę majątkową, wystarczy zapamiętać jedną informację — mąż i żona odpowiadają za poczynania finansowe drugiej osoby. Co do relacji między dzieckiem a rodzicem, taka sytuacja nie ma miejsca.
Warto jeszcze podkreślić, że nie wszyscy działają zgodnie z prawem. Zastanawiasz się nad tym, jak należy to rozumieć? Odpowiedź jest prosta — wierzyciel może wykorzystać nieznajomość przepisów.

Wypada też wspomnieć o tym, że niejednokrotnie mamy do czynienia z różnymi wyjątkami i długi rodziców temu dowodzą. Domyślasz się, o jakie sytuacje może chodzić? Mówiąc wprost — trzeba wyróżnić następujące sytuacje:

  • poręczenie pożyczki rodziców,
  • nieświadome przejęcie długu rodziców,
  • śmierć rodziców.

Zatrzymajmy się przy nieświadomym przejęciu długu, nie ma co ukrywać, że jest to temat, który może budzić mnóstwo wątpliwości. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o przejęcie długu wraz z otrzymaniem wartościowego elementu.
Przejdźmy może też do śmierci, aczkolwiek sprawa jest prosta — śmierć rodziców oznacza, że dzieci stają się spadkobiercami (majątku i/bądź długu).

Czy można zrzec się długu rodziców?

Być może pojawiło się pytanie, czy można nie przyjąć długu? Jeśli myślisz o uniknięciu długu, musisz złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie o zrzeczeniu się praw do spadku).
Jak zapewne się domyślasz, czas na złożenie oświadczenia jest w jakiś sposób ograniczony. Krótko mówiąc — masz 6 miesięcy na złożenie takiego oświadczenia (czas liczony jest od momentu, w którym dowiadujesz się o śmierci spadkodawcy).

Warto również odnieść się do tego, gdzie można złożyć oświadczenie. Według prawa są dwie możliwości — wizyta u notariusza lub wizyta w sądzie cywilnym.

Zrzeczenie się spadku jeszcze przed śmiercią?

Co ciekawe, zrzeczenie się spadku możliwe jest jeszcze przed śmiercią spadkodawcy. Co do szczegółów, wystarczy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Ważne — u notariusza muszą zjawić się obie strony. Obie strony, czyli spadkodawca i osoba, która może coś dziedziczyć.

Jeśli chodzi o wpływ takiej umowy, nie jest tak, że zabezpiecza się tylko jedna osoba. Umowa automatycznie zabezpiecza dzieci, wnuki czy prawnuki (jeżeli chcesz, żeby było inaczej, jest jeden warunek — zgoda spadkodawcy).