Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 roku

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia wszystkich tych, którzy utracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Innymi słowy, jest to świadczenie przyznawane osobom bezrobotnym, które zarejestrowane zostały w powiatowych urzędach pracy. Kuroniówka w postaci zasiłku dla bezrobotnych umożliwiła wyjścia z finansowego dołka i rozpoczęcia ścieżki zawodowej na nowo.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu po wykazaniu się odpowiednim okresem zatrudnienia i zarejestrowaniu w urzędzie pracy. Wielu ludzi, którzy rejestrują się w urzędzie pracy zastanawia się, czy otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli tak, to, w jakiej wysokości?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2019?

Zasiłek dla bezrobotnych, zwany potocznie „kuroniówką” nie przysługuje wszystkim bezrobotnym, a jedynie tym, którzy spełniają ściśle określone warunki. Kwota uzyskanego zasiłku może się różnić w zależności do tego, jaki jest staż pracy bezrobotnego oraz ile czasu zasiłek jest wypłacany.

Obecna i aktualna wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. Kwoty zasiłku dla bezrobotnych wynoszą, w zależności od typu świadczenia:

  • zasiłek podstawowy (należny od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 847,80 zł brutto, później kwota zmniejsza się do 665,70 zł brutto;
  • zasiłek obniżony 80% (należny do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 678,30 zł brutto, później kwota zmniejsza się do 532,60 zł brutto;
  • zasiłek podwyższony 120% (należny przy co najmniej 20-letnim lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 1017,40 zł brutto, później kwota zmniejsza się do 798,90 zł brutto.

Kto może dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowym i najważniejszym warunkiem otrzymania zasiłku z urzędu pracy jest legitymowanie się rocznym stażem pracy. Ponadto należy wykazać, że przepracowano co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy i otrzymywano wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku wlicza się:

  • Okres pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni);
  • Urlop wychowawczy;
  • Umowa agencyjna lub umowa zlecenie, o ile podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie;
  • Działalność gospodarcza lub współpraca, o ile nie opłacało się małego ZUS-u, czyli podstawa składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie;
  • Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej;
  • Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • Czas, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia.

Kuroniówkę dostanie każda osoba, która posiada odpowiednią wysokość wynagrodzenia oraz osoba, która odprowadzała składki. Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, o ile w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji stażu, przygotowania zawodowego albo pracy.