Żyrowanie kredytu

Przyjaciel poprosił Cię o poręczenie kredytu? A może sam szukasz poręczyciela? W każdej sytuacji musisz podjąć trudną decyzję. Poręczenie to jedna ze zdecydowanie najbardziej powszechnych form zabezpieczania należności przez bank. Jest ona wykorzystywana przy okazji zaciągania kredytów hipotecznych, kredytów ratalnych itp. Osoba posiadająca żyranta o stabilnym zatrudnieniu i dobrej sytuacji finansowej zwiększy znacznie swoje szanse na otrzymanie pożyczki.

Bankom i firmom pożyczkowym zależy na spłacie zobowiązania i odzyskaniu kapitału, nieistotne jest dla nich, czy raty płacić będzie dłużnik, czy żyrant. Dobry żyrant może też pomóc uzyskać nam środki, gdy mamy negatywną historię kredytową lub nie mamy jej wcale.

Żyrant to potoczne określenie poręczyciela, czyli osoby, która potwierdza zdolność do spłaty kredytu przez osobę trzecią. W przypadku, gdy osoba biorąca kredyt lub pożyczkę nie może spłacić zobowiązania – obowiązek ten przechodzi na żyranta.

Zgadzając się na żyrowanie pożyczki poręczyciel powinien znać swoje prawa i obowiązki. Dzięki temu możesz wyświadczyć komuś przysługę i pozostać w komfortowej sytuacji.

Co to jest żyrowanie kredytu?

Poręczenie (żyrowanie) kredytu to rodzaj zabezpieczenia spłaty zaciąganej pożyczki. Jeśli podżyrujesz komuś kredyt, a osoba, która go wzięła, przestanie spłacać zobowiązanie, bank ma prawo zażądać spłaty kredytu od ciebie. Jako poręczyciel jesteś, więc odpowiedzialny za uregulowanie długu w takim samym stopniu jak kredytobiorca.

Poręczycielem może zostać osoba pełnoletnia i ze zdolnością kredytową. Liczy się również forma zatrudnienia i dochód potencjalnego żyranta. Ważne jest, by osoba żyrująca pożyczkę miała pozytywną historię kredytową, nie miała zajęć komorniczych i nie była zadłużona.

Głównym obowiązkiem żyranta jest spłata zobowiązania w momencie, gdy pierwotny kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Z tego tytułu poręczycielowi przysługują pewne prawa.

  • Po pierwsze może on żądać od kredytobiorcy informacji na temat stanu spłaty kredytu, między innymi, jaka kwota kredytu już została uregulowana i jaka jeszcze pozostała do spłacenia;
  • Poręczyciel powinien być też informowany na bieżąco o opóźnieniach w spłacie żyrowanego długu. Informację taką powinien dostać on od instytucji udzielającej pożyczki/kredytu;
  • Jeśli dojdzie do sytuacji, w której żyrant zmuszony jest do pokrywania należności, automatycznie staje się on wierzycielem pierwotnego pożyczkobiorcy i może domagać się od niego oddania tej kwoty.

Czy można się wycofać z żyrowania kredytu?

Wybór odpowiedniego poręczyciela to nie chwila moment. Kredytobiorca powinien wybrać taką osobę, którą darzy dużym zaufaniem z wzajemnością. Osoba poręczająca powinna również znać swoje prawa, obowiązki i konsekwencje takiego zobowiązania. Chwilę do namysłu daje też zresztą bank, który przedstawia poręczycielowi charakter jego roli w czasie trwania kredytu. Przed podpisaniem umowy, bank upewnia się, czy aby na pewno żyrant chce się zostać osobą zabezpieczającą spłatę kredytu.

Często się również zdarza, że osoba, która żeruje kredyt chce się wycofać z żyrowania z powodu pogorszenia jego sytuacji finansowej. Niestety decyzja o podżyrowaniu jest nieodwracalna i nie można się z niej wycofać. Większość banków udziela kredytu, polegając na zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej nie samego kredytobiorcy, a właśnie żyranta. Przy podpisywaniu umowy, sygnowanie go przez poręczyciela jest niezbędne do uznania jej za wiążącą i obowiązującą. Bank, który traci dobrego poręczyciela, traci też formalnie gwarancję, że odzyska pożyczone pieniądze.

Istnieje możliwość wycofania się z poręczenia. Pod warunkiem, że główny dłużnik sumiennie spłaca zobowiązanie. W momencie, gdy wystąpią opóźnienia z uregulowaniem kredytu, gwarant straci jakiekolwiek szanse na zrezygnowanie z żyrowania.

Jeśli żyrant chce zrezygnować ze swej roli, powinien złożyć odpowiednie pismo do instytucji finansowej, która udzieliła zobowiązania. Instytucja bankowa w takiej chwili może zażądać od kredytobiorcy innych zabezpieczeń.