Wierzyciel – kto to jest?

Każda osoba, która ma jakieś zobowiązanie finansowe i nie płaci ich terminowo może być pewna, że każda instytucja upomni się o swoje pieniądze wraz z odsetkami. Podstawową sprawą, o której powinieneś pamiętać, jako dłużnik jest fakt, że wierzyciel zawsze będzie dążył do tego, abyś spłacił swoje zobowiązania. Przyswojenie tej prostej prawdy to dobry punkt wyjścia do negocjacji z wierzycielem, zatem:

  • Nie unikaj z nim kontaktu;
  • Traktuj sprawę poważnie;
  • Zapoznaj się z tym, co może zrobić wierzyciel;
  • Poznaj swoje prawa, by wiedzieć, kiedy są łamane.

Najprostszym sposobem na szybkie zakończenie konfliktu z wierzycielem jest spłata zobowiązania. Musisz mieć jednak na to środki, a także — musisz zgadzać się z kwotą wymaganej wierzytelności.

Kim jest wierzyciel?

Pojęcie wierzyciela związane jest z osobą, z którą wiąże nas świadczenie pieniężne oraz fakt, iż świadczenie to należy zwrócić. Może nim być na przykład bank, instytucja, przedsiębiorca czy też osoba prywatna. Zawsze wtedy, gdy nie uregulujemy płatności za usługi, albo nie zwrócimy o czasie pożyczki lub kredytu, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne i udać się do Sądu by tam doszło do wymierzenia sprawiedliwości. Wierzyciel ma pełne prawo żądać zwrotu pieniędzy na określonych wcześniej warunkach. W kodeksie cywilnym nie znajdziemy jednak wprost zdefiniowanego pojęcia wierzyciela. Dłużnik musi wypełnić zobowiązanie względem swego pożyczkodawcy.

Wierzyciel ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, czyli postępowania, którego celem jest wymuszenie na dłużniku spłaty zadłużenia. Sąd wydaje wyrok, następnie nadaję mu klauzulę wykonalności, który staje się podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. To wierzyciel zwykle ma prawo wyboru komornika, który zajmie się jego sprawą na terenie Polski. Następnie wierzyciel powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie egzekucji i pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika. Na wniosek wierzyciela komornik może zacząć egzekucję ze wskazanych elementów majątku, a za dodatkową opłatą poszukiwać majątku, z którego można ściągnąć długi. Uprawnienia wierzyciela mogą mieć różny charakter, dlatego może on z jednej strony natychmiast żądać wykonania zobowiązania, jak i zbyć posiadaną wierzytelność.

Jak unikać wierzycieli?

Każda osoba zaciągająca zobowiązanie czy podpisująca umowę, na podstawie której obliguje się do spełnienia określonych warunków, musi być świadoma, że jej niedotrzymanie będzie wiązało się z poniesieniem przykrych konsekwencji.

Długi przydarzyć się mogą każdemu z nas – tak samo, jak problemy z ich spłacaniem. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie uchylimy się od konsekwencji zadłużenia. Nawet jeśli usilnie unikać będziemy kontaktu z komornikiem czy też firmą windykacyjną. Warto więc podjąć negocjacje z wierzycielem i pomyśleć na wczesnym etapie o konsolidacji zobowiązań. Każda osoba zadłużona, która posiada zobowiązania w różnych bankach, przez co mają problem z kontrolą terminowości ich spłaty, mogą pomyśleć o kredycie konsolidacyjnym. Dzięki niemu można spłacić wszystkie lub wybrane zobowiązania, na których miejscu pojaw się wyłącznie jeden kredyt.

Jak i również można pomyśleć o negacji z firmą windykacyjną, a jeśli sprawa dotrze do komornika – rozważyć umorzenie czy upadłość konsumencką. Nie warto więc unikać kontaktu z wierzycielem, ponieważ może on podjąć kroki, które pogorszą sytuację konsumenta. Jednym z nich jest wpisanie dłużnika do rejestru BIG. Znajdujące się w nim dane są ogólnodostępne, więc w efekcie dłużnik staje się niewiarygodnym klientem i może mieć problemy z zaciągnięciem kredytów czy pożyczek. Kolejnym krokiem, jaki może zostać podjęty przez wierzyciela, jest sprzedaż długu do firmy windykacyjnej. W efekcie, czego należy liczyć się z częstymi telefonami, e-mailami czy listami informującymi o bieżącym zadłużeniu, ale przede wszystkim ponaglającymi do jego spłaty. Najważniejsze jest, aby zmierzyć się z problemem i nie unikać odpowiedzialności.