WIBOR – co to jest?

Wielu ludzi, którzy decydują się na wzięcie kredytu lub pożyczki często czytają różne opinie na jej temat oraz wszystkie pojęcia z nią związane. Jednym z nich jest mało spotykane, ale i tajemniczo brzmiące pojęcia WIBOR. To bardzo istotny parametr wpływający na oprocentowanie kredytu, a co za tym idzie na wysokość raty.

Nie każdy klient banków czy firm pożyczkowych zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości jest WIBOR i w jaki sposób wpływa on na pożyczkę. Wibor to pojęcie najczęściej używane jest przez doradców finansowych, pośredników nieruchomości i analityków. Jednak jego znaczenie powinien znać również każdy przeciętny człowiek, bo wysokość stopy rynkowej może istotnie wpływać na jego budżet domowy, m.in. na wysokość płaconej raty za mieszkanie.

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest skrótem od angielskiego wyrażenia Warsaw Interbank Offered Rate inaczej „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym określa wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Innymi słowy, WIBOR jest wykorzystywany przez banki przy udzielaniu pożyczek innym instytucjom bankowym. Nazywany jest również stopą rynkową kredytów i pożyczek.

Oprocentowanie kredytu składa się, bowiem z dwóch elementów składowych – stopy WIBOR, oraz marży bankowej. Prognozy WIBOR pomagają ustalić, jakie raty będzie spłacał klient w okresie kredytowania.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że WIBOR zmienia się w czasie i może wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wysokości raty kapitałowo-odsetkowej. Kiedy mamy niski WIBOR, kredyt hipoteczny staje się tańszy. Jednocześnie niższy WIBOR sprawia, że oprocentowanie lokat jest niskie.

WIBOR jest wyznaczany w każdym dniu roboczym na tzw. fixingu WIBOR. Ustalają go największe polskie banki. Odrzuceniu ulegają dwie zgłoszone najwyższe i najniższe wartości. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Rodzaje WIBORów

Na wysokość stopy referencyjnej WIBOR ma wpływ wiele czynników makroekonomicznych: wysokość stóp procentowych NBP, inflacja, podaż pieniądza. Podczas fixingu wybierane są stawki WIBOR, które określają wysokość zobowiązań zaciąganych na konkretny okres.

  • na jeden dzień, licząc od dzisiaj – WIBOR ON (ang. overnight);
  • na jeden dzień, licząc od jutra – WIBOR TN (ang. tomorrow/next);
  • na tydzień – WIBOR SW (ang. spot week);
  • na dwa tygodnie WIBOR 2W;
  • na miesiąc – WIBOR 1M;
  • na trzy miesiące – WIBOR 3M’
  • na sześć miesięcy – WIBOR 6M;
  • na dziewięć miesięcy – WIBOR 9M;
  • na rok – WIBOR 1Y.

To właśnie stawka WIBOR jest podstawą wyznaczania przez banki komercyjne oprocentowania dla większości udzielanych kredytów. Zwłaszcza wysokość stawki WIBOR jest ważna w przypadku kredytów hipotecznych. Stanowi ona część składową budowy ich oprocentowania. Pod uwagę w tym przypadku jest przede wszystkim brany wskaźnik WIBOR w odniesieniu do 3 miesięcy (WIBOR 3M).