Wezwanie do zapłaty

Na pewno spora część z nas słyszała o czymś takim jak wezwanie do zapłaty. Można też powiedzieć, że jest to wezwanie, które kojarzy się z niespłacaną pożyczką (co by nie mówić, firmy udzielające pożyczek cieszą się sporym zainteresowaniem).
Warto jednak podkreślić, że wezwanie do zapłaty ma miejsce w różnych okolicznościach i poniekąd właśnie o tym będzie ten tekst.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Skupmy się teraz na definicji wezwania do zapłaty — czym jest takie wezwanie? Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mowa o dokumencie.

Dokument to każdy przedmiot lub zapisany inny nośnik informacji. Co więcej, z dokumentem zawsze wiąże się prawo, dowód prawa, stosunek prawny lub okoliczności mające znacznie prawne.
Wezwanie do zapłaty to dokument, który wysyłany jest zawsze w czasie trwania procesu windykacji. Oczywiście (zapewne jest to dla wszystkich jasne) w treści musi znaleźć się informacja na temat należności i czasu, podczas którego należność powinna zostać uregulowana.
Można jeszcze dodać, że to samo tyczy się sposobu przekazania pieniędzy i ewentualnych konsekwencji wynikających z braku zapłaty.

Wezwanie do zapłaty może przyjmować różną postać (np. przedsądowe wezwanie do zapłaty i ostateczne wezwanie do zapłaty) oraz co równie ważne, wezwanie do zapłaty może zostać wysłane e-mailem.

Jak skutecznie napisać wezwanie do zapłaty?

Zastanawiasz się nad tym, o czym należy pamiętać, pisząc wezwanie do zapłaty? Sprawa jest naprawdę prosta, gdyż nie ma czegoś takiego jak obowiązujący wzór. Niemniej jednak warto zastanowić się nad formą wezwania.
Wszyscy mają prawo do własnych opinii, ale wydaje się, że najlepszym wyjściem jest oficjalny język. Nie ma też co ukrywać, że duże znaczenie może mieć stanowczość.

Pamiętaj też o tym, że brak wzoru nie jest równoznaczny z brakiem wymagań. Zresztą jest to temat, który został już wcześniej poruszony. Jak może pamiętasz, wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące informacje: wysokość należności, czas na spłatę, sposób przekazania pieniędzy i konsekwencje wynikające z braku dokonania spłaty. Można powiedzieć, że skupiliśmy się na tym, co najistotniejsze.
Jako że teraz liczy się skuteczność wezwania, sytuacja jest inna. Nie będziemy odnosić się do wszystkiego, aczkolwiek warto powiedzieć, że liczy się choćby data i miejsce, w którym zostało sporządzone wezwanie. Co do innych przykładów, wystarczy spojrzeć na dane (wierzyciela i dłużnika).

Kto może skorzystać z wezwania?

Czas odpowiedzieć na pytanie, kto może skorzystać z wezwania do zapłaty? W zasadzie trudno dokładnie odpowiedzieć, ponieważ sytuacje są różne. Mimo to trzeba jednak podejść do sprawy z innej strony.
Ktoś może też powiedzieć, że odpowiedź znajduje się już w tekście i trudno się z tym nie zgodzić (ale przejdźmy do faktów).

Wezwanie do zapłaty sporządzane jest w różnych stanach faktycznych i zawsze celem jest doprowadzenie do uregulowania zobowiązania. Wezwanie do zapłaty można też odebrać jako komunikat dotyczący tego, że wierzycielowi zakończyła się cierpliwość.