Ubezpieczenie kredytu

Ofertami kredytów gotówkowych, hipotecznych, ratalnych jesteśmy bombardowanie niemal każdego dnia. Sami też często chętnie kupujemy na raty sprzęt RTV i AGD, nie mówiąc już o pojazdach czy nieruchomościach, gdzie zakup bez wsparcia kredytem często byłby poza zasięgiem naszych możliwości finansowych.

Na dzień dzisiejszy każdy niemal bank, który oferuje kredyt gotówkowy, dołącza do niego ubezpieczenie. W przypadku niektórych ofert możemy z niego zrezygnować, w przypadku innych jest to element obowiązkowy. W wielu przypadkach, jeśli skorzystamy z ubezpieczenia, możemy liczyć na niższe oprocentowanie kredytu, mniejszą prowizję lub marżę.

Ubezpieczenie chroni życie, zdrowie lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta. Takie wykupione ubezpieczenie zapewnia:

  • Przede wszystkim bezpieczeństwo i możliwość spłaty rat w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych;
  • Jak i również wygodę — ubezpieczenie rozpoczyna się już od następnego dnia po zawarciu umowy kredytowej pod warunkiem opłacenia składki;
  • Oraz możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb – dostępne różne warianty ubezpieczenia.

Co daje Nam ubezpieczenie kredytu?

W dzisiejszych czasach każdy bank w nieco inny sposób podchodzi do kwestii ubezpieczeń kredytów. Ubezpieczenie kredytów to zwykle ubezpieczenie nieobowiązkowe. Jednak wiele banków go wymaga, chcąc zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kredytobiorców.  Jest to z reguły polisa, która może dotyczyć ubezpieczenia:

  • na życie;
  • na wypadek choroby lub trwałego kalectwa;
  • na wypadek utraty pracy;
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Umowa ubezpieczeniowa zakłada, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, powodujących niezdolność do pracy, kredytobiorca otrzymuje środki finansowe, które może przeznaczyć na spłatę swojego zadłużenia w banku. W zależności od umowy z bankiem i ubezpieczycielem oraz zdarzenia losowego, pieniądze mogą być wypłacone w formie jednorazowej (wypłacana jest kwota, na jaką opiewa ubezpieczenie) lub w formie comiesięcznego wpłacania przez TU środków na rzecz banku, przez czas określony w umowie.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to dziś jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia jego spłaty. Ubezpieczenie powinno być tak dobrane, aby jak najpełniej odpowiadało potrzebom klienta i zabezpieczało jego interesy. Wysokość ochronnej składki zależy także od indywidualnych ofert banków oraz bieżących stawek obowiązujących w firmach ubezpieczeniowych. Niektóre banki rozkładają koszt ubezpieczenia na miesięczne raty, inne pobierają całą składkę jednorazowo z góry – odliczając jej wartość od kredytu wypłacanego kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu jest zazwyczaj kosztowne, jednak część kredytobiorców ceni sobie tę formę zabezpieczenia, głównie ze względu na łatwość jego ustanowienia i minimum formalności. Wysokość stawek ubezpieczenia kredytu zależna jest od wielu elementów: od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, wieku i zdolności kredytowej Klienta, a przede wszystkim – od wybranego zakresu ochrony. Przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia z pewnością warto zwrócić uwagę na:

  • Jego koszt — pierwszą kwestią jest koszt ubezpieczenia kredytu, który w większość przypadków podawany jest, jako miesięczna procentowa stawka liczona od kwoty kredytu, a jej wartość waha się od 0,05 proc. do 0,7, a nawet kilku procent. Decydując się na droższe ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście ochrona ubezpieczeniowa jest szersza;
  • Zakres (tzn., jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem) – zakres ubezpieczenia kredytu jest indywidualnie ustalany przez banki. Można wymienić kilka głównych obszarów, do których zaliczają się m.in.: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie spłaty rat kredytu do czasu ustanowienia hipoteki, ubezpieczenia od utraty pracy, ubezpieczenia majątkowe. Oczywiście im szerszy zakres ubezpieczenia, tym lepiej, ale niestety trzeba się liczyć z wyższą opłatą w skali miesiąca;
  • Przysługujące świadczenia oraz listę wykluczeni — to opis tego, co uzyskamy od ubezpieczyciela w wyniku zajścia zdarzenia objętego ochroną. Warto wiedzieć, co dokładnie nam przysługuje.