Skutki wpisu dłużnika do BIK

O rejestrach dłużników słyszał niemal każdy, kto starał się uzyskać kredyt z banku lub pożyczkę od firm pozabankowych. Osoby, które widnieją w bazach dłużników nie mają żadnych szans na kredyt w banku. Wiele firm pozabankowych wyszło naprzeciw i oferuje pożyczki bez BIK.

BIK to instytucja, która zajmuje się zbieraniem i ujawnianiem danych dotyczących historii kredytowej klientów różnych banków, a także SKOK-ów. Rejestr prowadzony przez niniejsze biuro nie ogranicza się jedynie do spisu informacji nt. dłużników, ale zawiera dane na temat każdej osoby, która brała kredyt lub pożyczkę.

Każdy pożyczkobiorca powinien mieć świadomość, że po podpisaniu umowy z bankiem lub firmą udzielającą wsparcia finansowego, jego dane znajdą się w pewnych rejestrach. Mowa o bazach specjalnych podmiotów, takich jak Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników czy Biuro Informacji Kredytowej.

BIK dla dłużnika

Osoby zadłużone coraz częściej mają problemy z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Banki odmawiają im finansowania ze względu na złą historię kredytową w BIK lub BIG. BIK to instytucja, która zbiera, gromadzi i udostępnia informacje zarówno o opóźnieniach w spłacie kredytów, jak również o terminowo regulowanych zobowiązaniach. Dane zgromadzone przez BIK to niezwykle cenne źródło informacji dla banków i firm pożyczkowych. Dzięki nim instytucje finansowe mogą, bowiem ocenić, jaki poziom wiarygodności i rzetelności cechuje osobę wnioskującą o kredyt.

BIK jest rejestrem dłużników, w którym znajdują się informacje na temat osób, które zaciągnęły kredyty lub pożyczki w bankach bądź w innych instytucjach. W rejestrze widoczne są kwoty zadłużenia w różnych podmiotach, informacje o opóźnienia w spłatach i inne dane ważne z punktu widzenia potencjalnych pożyczkodawców. Istnienie BIK ma na celu zminimalizowanie liczby złych kredytów i wyłudzeń kredytowych.

Konsekwencje bycia w BIK

Osoby, które widnieją w bazie BIK nie mają żadnych powodów do stresów. Jeśli w BIK znajduje się informacja o niewielkim zadłużeniu, które jest spłacane na czas, nie trzeba się martwić. W gorszej sytuacji są osoby, które są oznaczone w BIK jako niesolidni dłużnicy z zaległościami w płatnościach rat. W takim przypadku konsekwencje wpisu skupiają się wokół problemów z uzyskaniem kolejnego kredytu lub pożyczki na dowolny cel.

Zwykle osoby z negatywną historią w BIK nie mają możliwości zaciągnięcia pożyczki w banku. Istnieją jednak pożyczkodawcy, którzy udzielają pożyczek, pomimo wpisu do rejestru dłużników. W ich przypadku trzeba liczyć się z wyższymi kosztami zobowiązania, lecz możliwość uzyskania niezbędnej gotówki rekompensuje poniesione wydatki. Zanim sięgnie się po pożyczkę dla zadłużonych, powinno się pamiętać, by realnie ocenić własne możliwości finansowe i pożyczyć sumę, którą jest się w stanie zwrócić w terminie.