Sesje w Nordea

Nordea Bank jest to nordycka grupa bankowa, która powstała w 1997 roku wyniku połączenia czterech banków: fińskiego, szwedzkiego, duńskiego i norweskiego. Nordea Bank posiada swoją siedzibę w Helsinkach. Nordea Bank funkcjonuje w Polsce od 2010 roku i posiada swoją siedzibę zarówno w Łodzi, jak i w Trójmieście.

Jako bank komercyjny, Nordea oferuje swoim klientom wszystkie najpopularniejsze produkty finansowe – kierowane są zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i korporacyjnych. Za najważniejsze instrumenty banku uznaje się konta osobiste, bankowość internetową, kredyty (w tym hipoteczne), private banking, inwestycje, finansowanie działalności MŚP oraz leasing.

Osoby posiadające konto w banku Nordea mogą korzystać również z systemu rozliczeniowego Elixir. Różnice w czasie oczekiwania na realizację przelewu zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. System rozliczeniowy ELIXIR został uruchomiony po raz pierwszy w czerwcu 1994r. Jest to system rozliczeń międzybankowych, w którym przesyłane są dokumenty elektroniczne zawierające informacje (komunikaty płatnicze) potrzebne do prawidłowego zaksięgowania zleceń płatniczych. Nordea Bank w ciągu dnia ma trzy sesje wychodzące i trzy sesje przychodzące.

Sesje wychodzące Nordea

Sesja wychodząca to moment, w którym dany bank wysyła do central Krajowej Izby Rozliczeniowej informacje o tym kto jaki przelew zrobił, do jakiego banku i na jakie konto. Sesje wychodzące z Nordea Banku, czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego:

  • I sesja wychodząca – 08:30;
  • II sesja wychodząca – 11:50;
  • III sesja wychodząca – 14:30.

Sesje przychodzące Nordea

Sesja przychodząca to moment, gdy bank, do którego został wysłany przelew, pobiera z centrali informacje o zleconych przelewach i księguje je na kontach w swoim systemie rozliczeniowym. Chcąc dowiedzieć się, kiedy przyjdzie dany przelew trzeba znać godziny sesji wychodzących w banku, z którego przelew został wysłany i godziny sesji przychodzących w banku, do którego przelew ma dotrzeć. Sesje przychodzące do Nordea Banku, czyli godziny, w których bank odnotuje środki na koncie:

  • I sesja przychodząca – 10:45;
  • II sesja przychodząca – 14:45;
  • III sesja przychodząca – 17:15