Scoring BIK – jak poprawić ocenę punktową

W Polsce praktycznie, co druga osoba posiada pożyczkę lub kredyt. Inaczej jest, gdy staramy się o kredyt hipoteczny wtedy bank dokładnie analizuje naszą wiarygodność kredytową. Bank podczas analizy opiera się przede wszystkim na rekomendacji BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Wszystko po to, by dowiedzieć się, czy jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami, co za tym idzie czy po prostu będziemy w stanie spłacić dane zobowiązanie.

Wielu ludzi do tej pory nie wie, co tak naprawdę gromadzi baza danych BIK. A tak naprawdę zadaniem BIK jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych o naszej historii kredytowej niezależnie od tego, czy o kredyt wnioskowaliśmy, jako osoba fizyczna czy jako firma. Informacje o naszej historii kredytowej to nic innego jak to czy rzetelnie spłacaliśmy nasze pożyczki. BIK posiada dane o wszystkich naszych rachunkach kredytowych, zarówno tych spłacanych terminowo, jak i nieterminowo. Informacje do BIK przekazywane są przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe z sektora poza bankowego. Mając dobrą historię kredytową, dla instytucji finansowych jesteśmy wiarygodnym klientem. Dzięki temu możemy szybciej i łatwiej uzyskać kredyt.

W ramach uzyskania odpowiednich informacji bank przesyła do Biura Informacji Kredytowej niezbędne dane kredytobiorcy. Dzięki temu BIK na podstawie określonych kryteriów ustala tzw. scoring, czyli analizę punktową. To dzięki niej bank jest w stanie określić czy dana osoba jest wiarygodna i czy wniosek, który złożyła zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Co to jest scoring BIK?

Wpis do BIK jest podstawą do wystawienia oceny określającej zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Jest ona prezentowana za pomocą punktacji, zwanej scoringiem. Przez lata funkcjonowania BIK-u stosowany model oceny ulegał zmianom. Dotychczas stosowany był system, w którym pożyczkobiorca mógł zdobyć maksymalnie 600 punktów. Najnowszy raport jest prostszy i o wiele bardziej intuicyjny – zakłada ocenę kredytobiorcy od 1 do 100 punktów. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo, że klient danego banku otrzyma kredyt. Według Biura Informacji Kredytowej 80 punktów to wynik bardzo dobry, natomiast 60 punktów to wynik dobry.

Obecnie stosuje się nowoczesną, starannie opracowaną formułę matematyczną. Historia kredytowa danego pożyczkobiorcy jest porównywana do profilu innych klientów. Im bardziej jest ona podobna do tych, którzy spłacają swoje zobowiązania w terminie, tym wyższa będzie punktacja.

Informacja o liczbie punktów przypisanych poszczególnym kredytobiorcom nie jest tajemnicą. Każda osoba może sprawdzić w BIK jak wygląda jego scoring. Taka osoba najcześciej sprawdza BIK wtedy gdy chce zaciągnąć ważny kredyt. Jak bowiem deklaruje zdecydowana większość banków na decyzję o nieprzyznaniu kredytu może wpłynąć zarówno raport BIK o terminach regulowania zobowiązań kredytowych, jak również scoring BIK. Jednak ostatnie zdanie należy do bankowych systemów oceniających klienta.

Jak poprawić swój scoring?

Ocena punktowa (lub scoring) w BIK to bardzo istotna sprawa – między innymi na jej podstawie bank stwierdza Twoją wiarygodność finansową i decyduje, czy powinien dać Ci kredyt. Nad scoringiem zawsze można popracować, dlatego poniżej przedstawiam kilka propozycji:

  1. Postaraj się terminowo spłacić wszystkie swoje zobowiązania;
  2. Nie bierz dodatkowych kredytów, jeśli nie masz spłaconych dotychczasowych;
  3. Nie składaj wielu wniosków o kredyt w jednym momencie;
  4. Nie usuwaj z BIK informacji o kredytach, przy których nie miałeś żadnych opóźnień. Zachowaj w BIK poprawnie spłacone kredyty – im masz ich więcej, tym lepiej dla Twojej oceny w BIK;
  5. Zamknij nieużywane karty kredytowe. Po pierwsze: obniżają one zdolność kredytową. A po drugie: banki naliczają za nie opłaty, które BIK może zinterpretować, jako zaległość;
  6. Rozważnie planuj swoje kredyty, bo problemy ze spłatą jednego będą generować problemy z wzięciem kolejnych;
  7. Nie przekraczaj przyznanego limitu karty kredytowej albo limitu w rachunku;