PZIP — oficjalny związek firm pożyczkowych

Nie ulega wątpliwości, że o pożyczkach pozabankowych można usłyszeć bardzo często i co za tym idzie, jest to temat, o którym wiadomo sporo (oczywiście jest to swego rodzaju uogólnienie, ale nie ma sensu skupiać się na wyjątkach).

Być może pojawiło się pytanie, czego dotyczy ten tekst? Można powiedzieć, że tematem jest wiedza o firmach pożyczkowych. Mówiąc wprost — czy wiesz, że istnieje oficjalny związek firm pożyczkowych?
Jeśli nie wiesz, jak działa ten związek, spokojnie, za kilka chwil sytuacja ulegnie zmianie. Warto też od razu dodać, że oficjalny związek firm pożyczkowych to PZIP (Polski Związek Instytucji Pożyczkowych).

Historia PZIP

Na początek może historia, czyli dlaczego doszło do powstania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych? Maksymalnie upraszczając — Polski Związek Instytucji Pożyczkowych odpowiada za reprezentowanie branży pożyczkowej. Zastanawiasz się nad tym, co dokładnie należy przez to rozumieć? Sprawa jest prosta — chodzi o reprezentowanie branży pożyczkowej w debacie publicznej, jak i podczas kontaktów z decydentami.

Wypada też wspomnieć o wizerunku, co by nie mówić, wizerunek firm pożyczkowych nie jest najlepszy i trudno spodziewać się jakichś zmian (przynajmniej w najbliższym czasie). Można też powiedzieć, że PZIP odpowiada za nastawienie klientów.

Po co powstał PZIP?

Skupmy się teraz na tym, dlaczego doszło do powstania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Nietrudno zauważyć, że temat ten został już poniekąd poruszony, ale warto wiedzieć więcej (wręcz nawet trzeba wiedzieć więcej).
Co do przykładów, na pewno duże znaczenie mają regulacje legislacyjne. Przechodząc od razu do sedna — PZIP ma dbać o mądre i sprawiedliwe regulacje legislacyjne (regulacje legislacyjne powinny wpływać na możliwie najwyższe standardy proponowanych usług).

Skupmy się teraz na tym, jakie działalności mogą należeć do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.
Tak się składa, że z członkami mogą zostać firmy pożyczkowe, jak i niefinansowe firmy. Aczkolwiek trzeba pamiętać o jednym warunku, który dotyczy niefinansowych firm. Krótko mówiąc — chodzi o firmy działające w branży pożyczkowej.

Wspomniany warunek to (umownie mówiąc) podstawowy warunek, nie każda firma może liczyć na członkostwo. Zresztą to samo tyczy się firm pożyczkowych, członkostwo w PZIP to efekt najwyższych standardów obsługi konsumenckiej.

Obowiązki wynikające z przynależności do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Warto jeszcze zadać sobie pytanie, czy przynależność do PZIP niesie za sobą jakieś obowiązki? Nie ma co ukrywać, że są pewne obowiązki, czemu dowodzi choćby prowadzenie działalności — firmę należy prowadzić zgodnie z prawem i zapisami statutu. Za przykład mogą też posłużyć pożyczane pieniądze — można pożyczać tylko pieniądze ze środków własnych.

Powiedzmy sobie jeszcze o zdolności kredytowej — czy badanie zdolności kredytowej to temat, który zawsze jest traktowany poważnie? Pewnie są różne opinie, ale nie jest to teraz najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że jeden z obowiązków to rzetelne badanie zdolności kredytowej.