Podatek od wygranej

Osoby, które biorą udział we wszelkich konkursach lub uczestniczą w grach losowych z nadzieją na wysoką wygraną lub nagrodę. Często zastanawiają się, czy w razie pomyślnego losu, od wygranych pieniędzy lub wartości nagrody materialnej będą musieli zapłacić podatek.

Jak powszechnie wiadomo, w przypadku wygranej w loterii lub konkursie (bez względu na to, czy jest ona rzeczowa, czy pieniężna) należy odprowadzić zgodnie z polskim prawem podatek. Przepisy szczegółowo precyzują takie sytuacje, wskazując limity wygranych, od których nie trzeba odprowadzać podatku, albo nakazują ryczałtowe odliczenie 10% wygranej przez organizatora.

Otrzymanie nagrody, prezentu lub innego świadczenia w konkursie wiąże się z powstaniem przychodu, który jest opodatkowany 10-proc.

Co to jest podatek od wygranej?

Słowo podatek raczej nie kojarzy się dobrze, większość utożsamia je z obowiązkiem zapłaty pewnej sumy i w gruncie rzeczy jest tu trochę racji. Tak samo jest również z podatkiem od wygranej – jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny. Podatki przeznaczane są na realizację zadań publicznych. Pieniądze uzyskane z podatków trafiają do skarbu państwa, gdzie przeznaczane są na rozwój infrastruktury.

Jedna z form podatków, na której się teraz skupimy, zalicza się do podatków bezpośrednich, a dokładnie do podatków dochodowych dotyczących osób fizycznych. Każda wygrana w loterii bądź grze jest przedmiotem opodatkowania wynoszącej 10% rynkowej wartości nagrody rzeczowej lub wygranej pieniężnej.

Załóżmy, że wygrywamy w zdrapce 10 tysięcy złotych. Podatek, jaki będziemy zobowiązani zapłacić wyniesie tysiąc złotych. Podatek najczęściej pobierany jest już przy wypłacaniu nagrody, więc jak łatwo policzyć zamiast 10 tysięcy, odbierzemy tylko 9.

Ile wynosi podatek od wygranej?

Pobór zaliczek według stawki 10% dotyczy podatników, którzy uczestniczyli w konkursach organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej, zarówno przez polskich rezydentów, jak i prowadzących na terytorium kraju zakład zagraniczny. Stawka podatku wynosi 10%. Jest on opłacany przez organizatora konkursu czy loterii, który jest płatnikiem podatku, natomiast podatnikiem, czyli osobą obciążoną obowiązkiem podatkowym, jest wygrywający. To w gestii organizatora jest pobranie należnego podatku i odprowadzenie go we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym.

Podatek od wygranych pobierany się ryczałtem, co oznacza to, że otrzymujący nagrodę nie musi:

  • Płacić samodzielnie podatku od wygranej;
  • Nie musi składać deklaracji rocznej w roku, w którym otrzymał nagrodę.

Jest to stały procent, który nieco ułatwia policzenie podatku, nawet samodzielnie, np. jeżeli wygrasz 1 milion złotych, wówczas zgodnie z podatkiem oddać musisz Urzędowi Skarbowemu 100 tysięcy złotych. Zapłacenie takiej kwoty nie jest przyjemne, lecz z dużej nagrody nadal zostaje duża suma.

Czy da się go uniknąć?

W niektórych sytuacjach podatek od wygranej nie zostanie pobrany. Będąc stałym graczem warto o nich wiedzieć, pozwolą nam one zachować całą wygraną dla siebie. Wszystko zależy od kwoty wygranej, a dzielimy ją na dwa progi.

Pierwszy z nich obejmuje większą część gier i loterii. Jeśli nagroda nie przekroczy wysokości 2280zł podatek nie zostanie pobrany. Jeśli jednak kwota ta zostanie przekroczona o, chociażby złotówkę, wówczas należy ową daninę dla państwa uiścić.

Drugi limit jest ustalony dla nagród w konkursach, które zorganizowane zostały poprzez środki masowego przekazu oraz w konkursach o tematyce naukowej, sportowej, sztuki, kulturalnej lub dziennikarskiej. Wynosi on 760zł. Każda kwota przewyższająca tę sumę będzie opodatkowana.