Najważniejsze informacje na temat zdolności kredytowej

Każdy, kto myśli o wzięciu dowolnego kredytu z pewnością spotka się z pojęciem zdolności kredytowej. Chociaż pojęcie samo w sobie może podpowiadać, czym owa zdolność jest, to warto samodzielnie zagłębić się we wszelkie szczegóły, które go dotyczą. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Co to jest zdolność kredytowa?

Termin zdolności kredytowej oznacza szacowaną ocenę gotowości kredytobiorcy do bezproblemowej spłaty całości zobowiązania. Zdolność wyliczana jest przez bank dla konkretnej osoby oraz kredytu o określonych parametrach lub podawana jest jako wartość liczbowa.  W obu przypadkach wykorzystuje się odpowiedni algorytm, natomiast celem kalkulacji jest ocena ryzyka związanego z użyczeniem środków pieniężnych.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Jak już wspomniano, przy obliczaniu zdolności banki posługują się wzorem, który bierze pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Najważniejsze z nich to:

  • wysokość i źródło dochodów,
  • koszty miesięcznego utrzymania,
  • inne aktywne zobowiązania,
  • scoring BIK,
  • przeszłość kredytowa.

Banki biorą także pod uwagę inne kryteria, które mają mniejszy wpływ na wynik kalkulacji. Można wśród nich wymienić: stan cywilny czy wykonywany zawód. W trakcie starania się o kredyt należy przygotować się na wiele różnych pytań, które pozwalają instytucji jak najdokładniej ocenić zdolność kredytową i ryzyko pożyczenia pieniędzy.

Czy bez zdolności kredytowej można wziąć kredyt?

Obecnie należy przygotować się na to, że nawet kredyty opiewające na niewielkie kwoty, będą wymagały wykazania się odpowiednią zdolnością kredytową. Jeśli nasza gotowość do spłacenia zobowiązania jest niedostateczna, można poszukać sposobu na jej poprawienie lub zdecydować się na zmianę parametrów kredytu (np. pożyczając mniejszą kwotę).

kalkulator pożyczkowy

Kalkulator zdolności kredytowej. Źródło: Expander

Jak poprawić swoją zdolność?

Najskuteczniejszą metodą zwiększenia swojej zdolności kredytowej jest zwiększenie swoich dochodów. Warto wiedzieć, że banki biorą pod uwagę wyłącznie udokumentowane źródła dochodów, i co więcej – zawsze w najlepszej pozycji są osoby, które uzyskują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Innym pomysłem jest próba wzięcia pożyczki nie samodzielnie, lecz z inną osobą lub osobami. Ważne, by pozostali kredytobiorcy również byli w stanie wykazać się zdolnością kredytową – w innym przypadku o pieniądze może być równie trudno.

Kolejny sposób wymaga planowania zawczasu i polega na budowaniu pozytywnej historii kredytowej. Można tego dokonać dzięki braniu mniejszych pożyczek lub zakładając kartę kredytową. Metoda ta może pomóc oczywiście wtedy, jeśli zobowiązania wynikające z tych produktów finansowych będziemy regularnie i sumiennie spłacać.

Podsumowanie

Zdolność kredytowa to nie tylko narzędzie, którym banki usprawiedliwiają nieudzielanie swoich pieniędzy. Jej brak często może stanowić niezłą wskazówkę co do tego, co w domowym budżecie można jeszcze poprawić.