Na czym polega odkup szkody?

Nieustające próby wypłacania zaniżonych należności odszkodowawczych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w połączeniu z brakiem chęci do dalszej walki z firmą sprawia, że wiele osób świadomie rezygnuje z uzyskania świadczenia. Nierzadko tracą na tym znaczne kwoty, jednak z uwagi na pogorszone samopoczucie – nie mają ochoty na podejmowanie – nierzadko kosztowej – walki sądowej.

Co może być rozwiązaniem?

Trudno dziwić się osobom poszkodowanym, że zamiast miesiącami lub nawet latami walczyć w sądzie – zdecydowanie bardziej wolą po prostu odpuścić. Doświadczenia związane z wypadkiem są trudne, a przeciąganie tego rozdziału na dłuższy czas może być znacznym obciążeniem psychicznym.

Jednocześnie, rezygnacja z odszkodowania to spora strata z punktu widzenia poszkodowanego, szczególnie jeśli musiał odkupić utracone przedmioty w pełnej cenie pomimo niekorzystnej kalkulacji towarzystwa ubezpieczeniowego. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być odkup roszczeń odszkodowawczych. Dzięki niemu, nie dochodzi do znacznej utraty środków pieniężnych.

Czym jest odkup szkody?

Odszkodowanie w tym przypadku należy traktować jako majątek poszkodowanego, którym może on dowolnie zarządzać. To oznacza, że istnieje możliwość sprzedaży roszczenia co do odszkodowania, dzięki któremu pozyskiwane są określone środki pieniężne. Jednocześnie, osoba poszkodowana nie musi brać udziału w trudnych sprawach sądowych.

Zasada działania odkupu szkody jest bardzo prosta. Osoba, która decyduje się na odsprzedaż swojego roszczenia, otrzymuje środki pieniężne niemalże natychmiast, dzięki czemu nie musi oczekiwać na decyzję sądową. W zamian za to, to firma odszkodowawcza, która stała się właścicielem roszczenia – może dochodzić swoich nowo nabytych praw od ubezpieczyciela. To rozwiązanie szczególnie komfortowe dla osób, które chcą zapomnieć o koszmarze wypadku, ale jednocześnie nie mogą sobie na to pozwolić ze względów finansowych.

Jakie szkody podlegają odkupowi?

Należy pamiętać, że niestety – nie każde roszczenie odszkodowawcze może zostać odsprzedane. Pierwszym z kryteriów, jakie musi został spełnione, jest rodzaj szkody. Sprzedać można bowiem tylko i wyłącznie roszczenia związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz szkodami majątkowymi. Co więcej, od czasu powstania roszczenia (czyli wypadku lub wystąpienia szkody na majątku) nie może minąć więcej niż 3 lata.

Odkup nie dotyczy szkód osobowych. To oznacza, że jeśli poszkodowany stara się uzyskać świadczenie w związku z leczeniem, jakiemu musiał się poddać bądź próbuje uzyskać stałe, comiesięczne świadczenie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu (rentę) – nie może odsprzedać tego roszczenia. Jednocześnie, jeśli napotyka trudności w pozyskaniu środków od ubezpieczyciela – nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystał z pomocy towarzystwa odszkodowawczego.

Jak działa odkup szkody OC?

Odkup szkody związanej z wypadkiem komunikacyjnym, podobnie zresztą jak pozostałych szkód majątkowych, jest stosunkowo prosty. W większości przypadków, towarzystwo odszkodowawcze rozpoczyna działania po przesłaniu im kosztorysu (np. naprawy lub ogólnego usuwania szkód). Następnie, dokonuje ono oceny przedstawionych kosztów i przekazuje poszkodowanemu informację o kwocie, jaką może zapłacić. Jeśli ta jest dla niego satysfakcjonująca – w drodze umownej dochodzi do cesji wierzytelności. Towarzystwo z kolei w krótkim czasie wypłaca środki i rozpoczyna postępowanie, które ma na celu uzyskanie ubezpieczenia, a w którym poszkodowany już nie uczestniczy. To zdecydowana wygoda, szczególnie gdy poszkodowany nie może czekać na środki przez kilka lat.