KRD – Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Dłużników jest jedną z 3 baz dłużników, gdzie przechowywane są wszystkie informacje na temat nieterminowych płatników. Przed podjęciem kredytu lub pożyczki warto sprawdzić, czy nie znajdujesz się na “czarnej liście” wierzycieli.

Baza KRD to tzw. czarna lista dłużników, którzy z uwagi na swoją negatywną historię kredytową otrzymują odmowę w sytuacji wnioskowania o rozłożenie zakupów na raty, kartę kredytową czy pożyczkę lub kredyt gotówkowy. To właśnie tutaj banki oraz część firm pożyczkowych sprawdzają informacje o swoich potencjalnych klientach.

KRD to największa platforma wymiany informacji gospodarczej, która gromadzi i udostępnia dane dotyczące sytuacji finansowej firm, jak i osób prywatnych. Co więcej, raz na pół roku mamy prawo do bezpłatnego dostępu i uzyskania raportu.

Jak działa KRD?

Krajowy Rejestru Długów to system wymiany informacji gospodarczych. Instytucja istnieje od 2003 roku. Początkowo jej celem było gromadzenie danych na temat podmiotów gospodarczych. Jednak od 2010 roku na listę długów trafiają również osoby fizyczne.

Przede wszystkim działalność KRD polega na przyjmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji gospodarczych. Dane takie dotyczą zarówno zadłużenia, jak i terminowego spłacania zobowiązań przez konsumentów i firmy. Do KRD najczęściej można trafić za długi. Ich źródłem mogą być niespłacone zobowiązania finansowe względem:

  • banku lub instytucji pożyczkowej;
  • dostawcy telefonii komórkowej i internetu;
  • towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • dostawcy energii elektrycznej, prądu, wody czy oleju opałowego;
  • firm, świadczących usługi transportowe, np. Zarządu Transportu Miejskiego.

Główną konsekwencją dokonania wpisu na „czarną listę” jest zmniejszenie wiarygodności w oczach obecnych i potencjalnych kontrahentów, instytucji finansowych oraz dostawców usług. Taki wpis może, więc stać się istotną przeszkodą w nawiązaniu współpracy biznesowej, otrzymaniu kredytu, a nawet dokonaniu tak prozaicznej czynności, jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Czy każdy może sprawdzić dłużnika?

Każdy z nas, mając jakiekolwiek wątpliwości czy chcąc się dobrze przygotować do rozmowy o przyznanie kredytu, ma możliwość sprawdzenia siebie w Krajowym Rejestrze Dłużników. Główna siedziba biura mieści się we Wrocławiu, jednak przepływ informacji odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną za pomocą nowoczesnego systemu komunikacyjnego, udostępnionego na platformie internetowej KRD. Z systemu może skorzystać każdy. Zanim jednak uzyskamy dostęp do bazy, a tym samym będziemy mogli zdobyć potrzebne informacje, musimy zarejestrować się do systemu KRD. Konto, jakie otrzymamy, zależy od tego, czy jesteśmy firmą, instytucją, czy osobą fizyczną.

Osoba, która chce się zarejestrować w panelu klienta, musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej KRD. Niezbędne przy tym będzie podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL oraz nr i seria dowodu osobistego oraz jego data ważności. Jak i również telefon komórkowy i e-mail.

Przy zakładaniu konta w panelu klienta należy również podać hasło, którym będziemy się później posługiwać przy logowaniu. Loginem użytkownika jest natomiast jego niepowtarzalny numer PESEL. Następnie niezbędne będzie również sprawdzenie Twojej tożsamości. W tym celu zostaniesz poproszony o dokonanie przelewu weryfikacyjnego lub przesłanie zeskanowanego dokumentu tożsamości na wskazany adres mailowy.

Informacje na temat wiarygodności sprawdzanych przez nas podmiotów uzyskujemy po zalogowaniu się do systemu. Dane przychodzą w postaci raportu, w którym znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne wpisy.