Jakie są koszta pożyczki pozabankowej?

Zaciąganie pożyczek pozabankowych wiąże się z pewnymi kosztami. Nie ma w tym nic dziwnego, podobnie jest w wypadku kredytów udzielanych przez banki. Wysokość opłat określona jest w umowie zawieranej pomiędzy instytucją finansową a klientem. Dowiedz się, ile trzeba zapłacić za pożyczkę pozabankową.

Darmowa pożyczka pozabankowa – czy to możliwe?

Na rynku pożyczek pozabankowych, szczególnie krótkoterminowych, konkurencja jest duża. Firmy pożyczkowe, za sprawą korzystnych warunków spłaty, starają się przyciągnąć do siebie potencjalnych klientów. Dużą popularnością cieszy się promocja, która umożliwia zaciągnięcie pierwszej pożyczki krótkoterminowej bez konieczności spłaty odsetek. Taką pożyczkę możesz zaciągnąć m.in. na https://www.netcredit.pl/, stronie internetowej należącej do jednej z wiodących firm pożyczkowych w Polsce. Jest to strategia marketingowa, która przynosi korzyści obu stronom – firma ma możliwość udowodnić klientowi, że usługa jest szybka i profesjonalna, a pożyczkobiorcy mogą zaoszczędzić trochę pieniędzy na kredycie, co w świecie finansowym jest niewątpliwą rzadkością.

Prowizja za udzielenie pożyczki pozabankowej

Pierwszym kosztem, jaki trzeba uwzględnić przy zaciąganiu kredytu – tak bankowego, jak i pozabankowego – jest prowizja. Nalicza się ją jednorazowo, a jej wysokość powinna być jasno wskazana w umowie. Maksymalna wysokość prowizji jest regulowana zapisami polskiego prawa i nie może przekraczać wartości procentowej RRSO zapisanej w ustawie antylichwiarskiej z 2015 roku. Każda firma pożyczkowa nierespektująca ustawy naraża się na wysokie kary finansowe. Prowizja stanowi zwykle największą część kosztów udzielenia krótkoterminowej pożyczki pozabankowej.

Koszty odsetkowe pożyczki pozabankowej

Maksymalny koszt odsetkowy pożyczki pozabankowej również jest ściśle określony przez prawo i może wynosić dwukrotność stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) + 3,5%. W wypadku pożyczek krótkoterminowych, opiewających na niewielkie kwoty, oprocentowanie stanowi niewielką część kosztów. Inaczej sprawa ma się w wypadku ratalnych pożyczek pozabankowych. Dzieje się tak dlatego, że odsetki wylicza się w skali roku, więc im dłuższy jest okres spłaty, tym większe są odsetki.

Odsetki za opóźnienie w spłacie

Wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie powinna być zawarta w umowie. Jeśli nie została określona, jest wyliczana zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, na podstawie aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP + 5,5%. Jak wypadku innych kosztów, także tutaj ustalono maksymalne odsetki za opóźnienie, które  nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.