Czy warto wcześniej spłacić pożyczkę?

Czy warto spłacić chwilówkę przed terminem? Czy taka operacja wiąże się z dodatkowymi kosztami? Jak sfinalizować wcześniejszą spłatę? W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki pozabankowej.

Jeśli zechcesz spłacić pożyczkę pozabankową przed terminem, w dowolnym momencie trwania umowy, będziesz miał do tego pełne prawo. Taki przywilej gwarantuje pożyczkobiorcom Art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim (pożyczka pozabankowa jest rodzajem kredytu konsumenckiego). Zgodnie z jego treścią: Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Taką teorię potwierdza praktyka — odpowiednie zapisy w umowach pożyczkowych.

Oto dwa przykłady. 

Wcześniejsza spłata pożyczki w Providencie

W treści umowy z Providentem znajdziesz następujący zapis: Klient może spłacić, w całości lub w części pożyczkę, w każdym czasie przed terminem (wskazanym w pierwotnym harmonogramie) ustalonym w umowie bez względu na to, czy uprzedził pożyczkodawcę o zamiarze dokonania takiej spłaty. W razie przedterminowej spłaty całości pożyczki klientowi przysługuje prawo do pomniejszenia całkowitego kosztu pożyczki o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby klient poniósł je przed tą spłatą. Całkowity koszt pożyczki obejmuje prowizję za udzielenie pożyczki, opłatę przygotowawczą, opłatę za elastyczny plan spłat oraz łączną kwotę odsetek. 

Klienci, którzy sięgną po pożyczkę w Providencie, będą mogli spłacić zobowiązanie przed terminem, w dowolnym momencie trwania umowy.

Wcześniejsza spłata pożyczki w Zylion

Wcześniejszą spłatę zobowiązania umożliwia także Zylion.

Jeśli wybierzesz chwilówkę w Zylion, będziesz miał prawo do spłaty całości lub części pożyczki w dowolnym momencie przed wynikającym z umowy terminem. W przypadku wcześniejszej spłaty całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Jak informuje pożyczkodawca, przed dokonaniem spłaty masz możliwość sprawdzenia aktualnej kwoty do spłaty na swoim koncie klienta. Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać swój numer PESEL lub numer pożyczki. Jest to szczególnie ważne, jeśli spłaty dokona za Ciebie ktoś inny lub będziesz spłacał chwilówkę z innego konta, niż to, na które trafiły pieniądze.

Czy wcześniejsza spłata pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Nie. Wcześniejsza spłata jest zupełnie darmowa. Jak udowadniają zapisy umów pożyczkowych z Providentem i Zylionem, jeśli zwrócisz pieniądze wcześniej, nie tylko nie zapłacisz ani złotówki, ale dodatkowo odzyskasz część kosztów, które poniosłeś.

Czy warto spłacić pożyczkę przed terminem?

Zdecydowanie tak. Dzięki wcześniejszej spłacie:

  • unikniesz ryzyka opóźnień i wynikających z nich konsekwencji,

  • odzyskasz część kosztów,

  • zdejmiesz z ramion zobowiązanie finansowe.

Jak dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki?

W zależności od firmy zasady towarzyszące wcześniejszej spłacie mogą wyglądać inaczej. Niektóre instytucje wymagają spłaty całej kwoty pożyczki. Następnie dokonują rozliczeń i zwracają nadpłatę na konto pożyczkobiorcy. Inne proszą o uprzedni kontakt z Biurem Obsługi klienta celem przeliczenia kosztów dla nowego terminu spłaty.