Co to jest leasing?

Z roku na rok leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania. Wybierają go zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki leasingowi możemy nabyć niezbędny sprzęt bez nadmiernego obciążania firmowego budżetu. Szczególnie że ta usługa posiada wiele zalet.

Tak naprawdę to właśnie leasing jest jednym z najkorzystniejszych sposobów finansowania firmowych zakupów, ponieważ wymaga tylko niewielkiego zaangażowania własnego kapitału. W ten sposób możemy stosunkowo niskim kosztem zmodernizować firmę lub nabyć niezbędny sprzęt.

W szczególności przedmiotem leasingu może być:

 • Sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble;
 • Środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne;
 • Inne maszyny: sprzęt budowlany, dźwigi, linie technologiczne;
 • Statki, samoloty;
 • Nieruchomości: biurowce, budynki przemysłowe.

Definicja leasingu

Definicję leasingu zna każdy a pojęcie „leasingu” pochodzi od angielskiego słowa „lease”, czyli wynajem. Już samo wyjaśnienie pozwala zrozumieć istotę leasingu. Leasing to popularny sposób finansowania zakupów przez przedsiębiorców.

Polega on na tym, że jedna ze stron umowy leasingowej przekazuje drugiej prawo do korzystania z danej rzeczy przez określony czas, w ramach opłaty, która zostaje rozłożona na raty. Jaśniej mówiąc to właśnie przedsiębiorca, na co dzień korzysta z leasingowanej rzeczy, za którą co miesiąc uiszcza opłatę, ale nie jest jej formalnym właścicielem. Leasing to tak naprawdę forma wypożyczenia danego przedmiotu przedsiębiorstwu, w zamian za comiesięczną opłatę. Okres leasingu zazwyczaj trwa kilka lat, ale oczywiście zależy to od wartości leasingowanego przedmiotu. Po zakończeniu tego okresu mamy możliwość wykupienia danej rzeczy na własność, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Zawierając umowę leasingu warto pamiętać o zwróceniu uwagi na poniższe parametry i ich zakresie:

 • Wysokość raty leasingu i wartość towaru;
 • Termin, w jaki należy spłacać raty leasingu;
 • Warunki na temat wykupu leasingowanego towaru;
 • Informacje na temat ubezpieczenia;
 • Wymienione zabezpieczenia umowy leasingu;
 • Wysokość opłat karnych za np. opóźnienia w spłacie rat;
 • Procedury w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez dowolną ze stron.

Rodzaje leasingów

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu zwykle mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu. To leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Ten pierwszy dotyczy 80-90% zawieranych umów. Drugi jest stosowany sporadycznie, ale warto wyjaśnić, czym się różnią.

Różnią się one w zależności od tego, co jest przedmiotem leasingu, a także tego, jak skonstruowana jest umowa, kto może być jej stroną oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu.

 • Leasing finansowy – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Głównie charakteryzuje się zawieraniem w sobie klauzuli opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, iż osoba korzystająca z tego leasingu ma prawo wykupu rzeczy;
 • Leasing operacyjny – przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, który ponosi koszty utrzymania przedmiotu leasingu, jego napraw i ubezpieczenia oraz ma obowiązek płacenia podatków. Osoba korzystająca z usługi leasingu używa przedmiotu i płaci czynsz leasingowy;
 • Leasing zwrotny — leasing zwrotny występuje zarówno w postaci leasingu operacyjnego, jak i też leasingu finansowego. Głównie polega na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy własny środek trwały. Później podpisuje z podmiotem finansującym umowę i przejmuje sprzedany przedmiot w leasing.
 • Leasing bezpośredni — ten pierwszy charakteryzuje się tym, że umowa i usługa leasingu zawierana jest między dwoma stronami bez pośredniczących podmiotów;
 • Leasing pośredni – ten drugi charakteryzuje się tym, że umowa i usługa leasingu zawierana jest za pomocą pośrednika np. firma specjalizująca się w tego typu transakcjach. Pozwala ona załatwić większość formalności w imieniu klienta, ale i pobiera od usług prowizję.
 • Leasing samochodowy – oznacza to, że przedmiotem umowy leasingu jest samochód. Leasing samochodu jest formą finansowania pojazdu, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby prywatne;
 • Leasing konsumencki – z tej opcji może skorzystać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. To dobre rozwiązanie dla osób prywatnych, które chcą jeździć nowym samochodem, a nie stać ich na kupno za gotówkę.