Co to jest faktoring?

Z roku na rok faktoring w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, wobec których kontrahenci zwlekają z płatnością za faktury lub stają się niewypłacalni. Korzystając z faktoringu pieniądze z wystawionych faktur możesz mieć w ciągu 24h, zapewniając swojej firmie płynność finansową.

Faktoring przeznaczony jest głównie dla:

 • Firm, które stosują odroczone terminy płatności (tzw. kredyt kupiecki);
 • Firm, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności;
 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami;
 • Oraz wszystkich podmiotów, którzy chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe.

Faktoring jest obok kredytu najpopularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od wystawcy faktury (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe przed terminem płatności wynikającym z faktury.

Definicja faktoringu

Ogólnie rzecz ujmując faktoring to usługa finansowa. Faktoring jest to jeden ze sposobów zapewnienia przedsiębiorstwu stałego finansowania. Faktoring to usługa, w ramach której Ty (klient firmy faktoringowej / faktorant) przekazujesz wystawione przez siebie faktury sprzedażowe (przelewowe, nieprzeterminowane i z odroczonym terminem płatności) do sfinansowania przez firmę faktoringową (faktora). Dzięki temu pieniądze należne Ci na podstawie wystawionych przez Ciebie faktur, masz na swoim koncie firmowym w ciągu niecałych 24 godzin. Korzystając z usług faktora, zapłata całości lub części faktury następuje praktycznie natychmiast. Innymi słowy, jest to forma współpracy pomiędzy trzema stronami, która prowadzona we właściwy sposób, przynosi wszystkim korzyści.

W transakcji faktoringowej biorą udział trzy podmioty:

 • Faktor – wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi faktoringowe, który wykupuje wierzytelności z faktur od sprzedawcy towaru lub usługi (faktoranta); jego wynagrodzeniem jest prowizja stanowiąca dyskonto od ceny znajdującej się na fakturze;
 • Faktorant – przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi, wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności;
 • Dłużnik – odbiorca towarów lub usług świadczonych przez Faktoranta, płatnik faktur.

Korzyści z faktoringu

W Polsce faktoring jest dość popularny. Jest to świetna alternatywa kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wypracowanej zdolności kredytowej. Jest to również idealna opcja dla stabilnych firm, które dzięki faktoringowi zapewniają sobie płynność finansową na równomiernym poziomie. Jak każda usługa, tak i faktoring ma swoje korzyści — poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • Stały dopływ kapitału obrotowego;
 • Dostępność dla mniejszych firm niemających zdolności kredytowej;
 • Szybki dostęp do środków finansowych;
 • Możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora;
 • Możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług.

Minusy faktoringu

Wielu przedsiębiorców za największą wadę faktoringu uważa konieczność zmiany sposobu rozliczania z klientami. Drugą ważną wadą faktoringu jest stopień skomplikowania tego produktu. Trzecią zaś wadą jest to, że faktoring może być źle odbierany przez niektórych kontrahentów. W przypadku faktoringu mamy również do czynienia z wadami tej usługi. Można tutaj wymienić między innymi:

 • Dość wysokie koszty usługi;
 • Brak możliwości finansowania sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej;
 • Firma ma obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku zwłoki spłaty faktury przez dłużnika faktoringowego;
 • Wymaga zmiany sposobu rozliczania z klientami;
 • Firma, który chce skończyć współpracę z faktorem musi spłacić wszelkie zaliczki uzyskane na poczet przyszłych faktur.